Tandlægevagten

Hvis du får brug for akut tandlægehjælp uden for din egen tandlæges åbningstid, kan du kontakte tandlægevagten på telefon 6541 4551.

Tandlægevagten udfører nødbehandlinger, som ikke kan vente, til din egen tandlæge åbner igen. Det kan for eksempel være smertebehandling og akut behandling i forbindelse med tandpine, mindre skader på dine tænder og tabte fyldninger.

 • Du kan ringe til tandlægevagten og bestille tid lørdage, søndage og helligdage fra klokken 9 -12 i en af regionens to tandklinikker.
 • Du skal møde ind til behandling mellem klokken 10 og 12 efter nærmere aftale pr. telefon. Færdigbehandling kan foregå efter kl. 12 afhængig af opgavens omfang og travlheden på klinikken.     

Du kan blive behandlet hos tandlægevagten to steder i Region Syddanmark:

 

Tandlægevagten Fyn

Regionstandplejen
Heden 7, 3. sal
5000 Odense C

Find vej

Tandlægevagten Syd- og Sønderjylland

Regionstandplejen
Sundhedshuset Sct. Joseph
Nørregade 63 A
6700 Esbjerg

Find vej

 

Betaling

Tandlægevagten drives efter sygesikringsoverenskomsten. Det vil sige, at bopælskommunen betaler for behandling af børn og unge under 18 år, som er danske statsborgere. Voksne betaler selv for behandling og skal desuden betale et tillæg for at blive behandlet uden for den almindelige åbningstid.

Prisen vil minimum være 850 kroner på lørdage samt jule- og nytårsaftensdag og minimum 1.150 kroner på søndage og helligdage. Du skal forvente at afregne med tandlægevagten med det samme. Den nøjagtige pris afhænger af den behandling, du får. 

 

Læs evt. mere her

Skadestuen Odense Universitetshospital (OUH)

 

 
Adresse: Kløvervænget 25, indgang 64
Postnr.: 5000 Odense C
Kort: OUH
Hjemmeside: Skadestue
Åbningstider: Døgnåbent
Yderligere information:  

 

Skadestuen

Skadestuen har åbent døgnet rundt hele året og behandler alle former for større skader. Du behøver ikke ringe i forvejen, hvis du skal på skadestuen.

 

Hjælp til større og alvorlige skader

Alle akutte patienter, som trafikofre eller borgere med hjertestop, bliver bragt til behandling på skadestuen. I mindre akutte tilfælde kan du også selv opsøge skadestuen, der for eksempel kan hjælpe, hvis du: 

 • Har brækket en arm, en finger eller noget helt tredje
 • Er blevet alvorligt forbrændt
 • Er faldet og har slået hovedet
 • Oplever, at din kroniske sygdom (for eksempel KOL eller astma) pludselig forværres.

Mindre skader som sår og forstuvninger kan du få behandlet på skadeklinikken.

 

Hvornår kommer du til?

Region Syddanmark har lavet nogle såkaldte servicemål for skadestuen. Servicemålene er en rettesnor for, hvor hurtigt du kan forvente at få hjælp, når du henvender dig på skadestuen.

 • Inden for én time skal 75 % af alle skadestuepatienter være i behandling
 • Inden for tre timer skal 95 % af alle skadestuepatienter være i behandling.

På skadestuen vil du på en skærm kunne se den aktuelle ventetid for den skadestue, du befinder dig på samt for de nærmeste skadestuer og skadeklinikker.


LYNGBY RADIO

Lyngby radio er et døgnbemandet telefonnummer til Lyngby Radio. Brug det, hvis du har brug for assistance eller vil rapportere forhold der er til fare for skibstrafikken.

Telefon: 45 28 09 60
Hjemmeside: (sejlsikkert) Klik HER

Inden du sejler ud:

 • Sørg for at mobiltelefonens batteri er fuldt opladet og medbring gerne et ekstra batteri
 • Bekyt mobiltelefonen imod fugt og vand
 • Indkod vigtige telefonnr.
 • Aktiver din mobiltelefons "vis nummer funktion" og deaktiver evt. mobilsvar- og viderestillingsfunktioner.
 • Ring 1853 og få den aktuelle vejrudsigt fra DMI

Ved et nødopkald skal du så vidt muligt oplyse følgende:

 • Dit mobiltelefonnummer
 • Bådens position
 • Situationens art
 • Antal personer ombord
 • Antal evt. tilskadekommende
 • Særlige kendetegn på båden
 • Hvilken hjælp er nødvendig
 • Vejrforholdene

Lægevagten Region Syddanmark:

Telefon: 70 11 07 07
Adresse: Kløvervænget 25 (Fælles Akutmodtagelse)
Postnr.: 5000 Odense C
Kort: Lægevagten
Hjemmeside: Klik HER
Åbningstider: Hverdage: 16:00 - 08:00
  Weekend og helligdage døgnåbent
BEMÆRK!  

Vær opmærksom på, at du kun kan blive tilset af en læge, hvis du har ringet i forvejen!

Når du ringer:

 1. Hav CPR-nummer på den syge klar
 2. Tag temperaturen hvis der mistanke om feber
 3. Hav en liste over den medicin du bruger

Du skal KUN benytte lægevagten hvis:

Du bliver akut syg, og det er uden for normal åbningstid hos din praktiserende læge!

Du ikke kan vente, til du igen kan kontakte din egen læge. Det gælder også receptfornyelse.

Hvis lægen vurderer, at der er behov for det, kan du blive tilset enten hos Lægevagten eller i dit eget hjem.

Se evt. mere her

Når en person får hjertestop, begynder en kamp mod uret. De første minutter er livsvigtige. Og mange menneskeliv kan reddes, hvis du udnytter minutterne rigtigt: Ringer 1-1-2, starter hjertelungeredning og får hentet en hjertestarter.

Ved et hjertestop begynder hjertet som regel at flimre, fordi de elektriske signaler i hjertet løber løbsk. Det bevirker, at hjertet ikke længene kan pumpe blod og ilt rundt i kroppen.

Et elektrisk stød med en hjertestarter vil ofte kunne få hjertet til at slå igen. Og jo tidligere i forløbet stødet gives, jo større er chancen for, at personen overlever.

Chancen for succesfuld hjertestart falder med ca 10 procent pr. minut, så det vigtigste er, at du gør noget. Uden hjælp overlever personen ikke.

Der er placeret hjertestartere rundt om i Middelfart Kommune, som det ses på kortet. Orienter dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er i DIT nærområde.

Det kan du gøre på denne side  http://www.hjertestarter.dk/Kort.

Her taster du din adresse eller postnummer ind, så viser den dig hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

Læs mere om hjertestarter og hjertestop på  http://www.hjertestarter.dk/Hjertestart

hjertestarter

DØGNVAGT hos Strib Dyreklinik:

For kontakt til vagthavende dyrlæge, ring 6440 1011

 

DYRLÆGEVAGTEN ODENSE DYREHOSPITAL:

Telefon: 70 26 40 80
Adresse: Rugårdsvej 105
Postnr. 5000 Odense C
Kort: Odense Dyrehospital
Hjemmeside: Klik HER
Åbningstider: Hverdage: 17:00 - 08:00 torsdag fra 19:00
  Weekend og helligdage døgnåbent
BEMÆRK!  

Gå evt. ind på Symptomguiden før du ringer!

En konsultation hos dyrelægevagten koster 1.540,00 kroner inkl. vagttillæg. Dertil skal tillægges udgifter til evt. medicinering og kliniske materialer.

Dyrlægebesøg skal afregnes med kontant betaling. Betalingskort eller cheks kan også anvendes.

 

ALARMCENTRALEN

Telefon: 112
Hjemmeside: Klik HER

112 er det landsdækkende alarmnummer, som skal benyttes, hvis:

 • Der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
 • Der er fare for live, ejendom eller miljø
 • Der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab

Når man ringer 112, bliver man mødt med følgende besked:

"De har kaldt alarm 112 - vent venligst - hold forbindelsen til alarm 112" Opkaldet bliver herefter viderestillet til en 112 - alarmoperatør som vil bede om følgende oplysninger:

 • Hvad er der sket?
 • Hvor er det sket?
 • Hvornår er det sket?
 • Hvilket nummer ringer du fra? (Bemærk at alarmcentralen kan lokalisere dit tlf. nr.)
 • Hvor skal hjælpen sendes hen?
 • Hvor mange tilskadekommende er der?

Det er vigtigt at du prøver at bevare roen! og at du bliver ved telefonen!

Alle opkald til 112 bliver båndet!